Podzemný dom BUNKER

Podzemný dom BUNKER

Podzemný dom vznikol kombináciou priaznivých podmienok: vhodný pozemok orientovaný na juh, investor otvorený nekonvenčným riešeniam a možnosť postaviť v susedstve druhý rodinný dom tak, aby BUNKER nezavadzal vo výhľade. Podzemné rodinné domy nie sú na Slovensku obľúbené napriek ich mnohým výhodám: stabilná teplota v interiéri, nízka potreba energie na vykurovanie, výborná akustická izolácia, protipožiarna ochrana, šetrný spôsob zakomponovania do prostredia, pri správnom návrhu výborné presvetlenie interiéru. Dom je určený pre štvorčlennú rodinu. Interiér obytných miestností je nadpriemerne presvetlený presklenou fasádou a v kuchyni strešným svetlíkom. Kaskádová južná fasáda umožňuje vytvoriť súkromnú krytú terasu pri každej spálni. Prekrytie terás zároveň zabezpečuje, že v lete nebude potrebné veľké presklené plochy tieniť exteriérovými žalúziami. Vykurovanie a vetranie bude teplovzdušné s rekuperáciou. Zdrojom tepla bude akumulačná nádrž ohrievaná elektrickým nočným prúdom a solárnymi kolektormi umiestnenými na vegetačnej intenzívnej streche.

Informácie:

  • Autor: Ing. Mgr. art. Marek Vereš
  • Úžitková plocha: 125 m2
  • Miesto: Poluvsie nad Rajčankou
  • Energetická trieda: A0
  • Realizácia: 2018 -
  • Projekt: 2017
  • Vizualizácia: Ing. Dominika Verešová
Kontakt