O nás

MVArchitektúra

Od roku 2008 pracujeme na komplexných návrhoch pozemných stavieb od architektonickej štúdie cez projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie až po realizačný projekt. Zameriavame sa na nízkoenergetické a energeticky pasívne budovy na bývanie a ubytovanie optimalizované metodikou Passive House Institute pre výpočet energetickej bilancie.

Ing. Mgr. art. Marek Vereš

Architekt, zakladateľ

Autorizovaný architekt 1957 AA.
Absolvent Vysokej školy výtvarných umení,
odbor Architektonická tvorba.
Absolvent Stavebnej fakulty STU,
odbor Architektúra a pozemné stavby.

Ing. arch. Róbert Páleník

Projektant, architekt

Absolvent Fakulty architektúry a dizajnu STU,
odbor Verejné budovy pre kultúru, zdravie a šport.

Ing. arch. Simona Suchánková

Architekt

Absolvent Fakulty architektúry a dizajnu STU Bratislava,
odbor Architektúra a urbanizmus.

Ing. Katarína Kuzmiaková

Projektant

Absolvent Stavebnej fakulty TUKE,
odbor Pozemné stavby.