Späť na projekty

Materská škola Schulzova vila

Materská škola je navrhnutá v areáli obytného súboru s 98 bytovými jednotkami. Dve triedy sa nachádzajú v pôvodnej Schulzovej vile a jedna trieda spolu so vstupnými priestormi bude v navrhovanej prístavbe.

Pôvodná vila bude zrekonštruovaná do pôvodnej podoby s malými úpravami. Na streche pribudne z prevádzkových dôvodov jeden vikier, azbestová strešná krytina bude nahradená titanzinkovou. Budú zachované vysoké kazetové vstupné a interiérové dvere, pôvodné ozdobné prvky na fasáde, v podkroví bude priznaný pôvodný tesársky hodnotný krov.

Prístavba je nízka jednoduchá, nenápadná a navrhnutá tak, aby od ulice ani nebola viditeľná. Pôvodnej vily sa dotýka len na severnej fasáde a supluje bezbariérový prístup a väčšie vstupné priestory. Tiež je tu priestor na modernú triedu s priamym výstupom na detské ihrisko.

Už bežnou zložkou našich stavieb je extenzívna zelená strecha, drevený obklad bez povrchovej úpravy, vykurovanie tepelným čerpadlom.

Detaily projektu:

Autor: Ing. Mgr. art. Marek Vereš
Úžitková plocha: 590 m2
Miesto: Sučany
Energetická trieda: A0
Projekt: 2023
Vizualizácia: Ing. arch. Zuzana Michalíková

Chcete vlastný projekt?

Kontaktujte nás