Profil

MVArchitektúra

Od roku 2008 pracujeme na komplexných návrhoch pozemných stavieb od architektonickej štúdie cez projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie až po realizačný projekt. Zameriavame sa na nízkoenergetické a energeticky pasívne budovy na bývanie a ubytovanie optimalizované metodikou Passive House Institute pre výpočet energetickej bilancie.

Marek Vereš

2007: Absolvent Stavebnej fakulty STU – Architektúra a pozemné stavby
2009: Absolvent Vysokej školy výtvarných umení – Architektonická tvorba
2011: Autorizovaný architekt, člen Slovenskej Komory Architektov
2006 – 2010: Práca pre renomovaných Slovenských architektov
2008: Vlastná prax

Róbert Páleník

2001: Absolvent Fakulty architektúry STU – Verejné budovy pre kultúru, zdravie, šport
2006 – 2018: Práca architekta v Írsku

Zuzana Michalíková

2021: Absolvent Fakulty architektúry a dizajnu STU Bratislava