Polyfunkčný dom RUDINY

Polyfunkčný dom RUDINY

Budova je navrhnutá pre potreby internetového obchodu s ohľadom na jednoduchosť a nízku cenu výstavby. Trojposchodový hranol sa stavia na ulici Dolné Rudiny v zmiešanom území technickej a občianskej vybavenosti, obklopený budovami rôznej výšky a farebnosti. Hmota je nevýrazná a farebnosť neutrálna pre upokojenie prostredia. Návrh rešpektuje koeficient ozelenenia v rámci vlastného pozemku, do ktorého patrí aj verejný chodník pred budovou. Objekt je murovaný z keramických tvaroviek s monolytickými železobetónovými stropmi s veľmi variabilnou dispozíciou vďaka dvom nosným stĺpom v strede. Navrhovaná funkcia je obchodno – administratívno – skladovacia. V prípade potreby je v budúcnosti využiteľný napríklad ako plne administratívna budova. Vykurovanie a ohrev vody je riešený tepelným čerpadlom vzduch-voda.

Informácie:

  • Autor: Ing. Mgr. art. Marek Vereš, Ing. arch. Miroslav Bolibruch
  • Úžitková plocha: 280 m²
  • Miesto: Žilina
  • Projekt: 2018
  • Foto: Ing. Mgr. art. Marek Vereš
  • Vizualizácie: Ing. Dominika Verešová
Kontakt